125x125 Ads1

125x125 Ads1

Sunday, July 4, 2010

தமிழ் ஹதீஸ் கிரந்தங்கள்

அன்புள்ள சஹோதரர்களே :
இன்றைய நவீன காலத்தில் அரபு மொழியில் மட்டுமே இருந்த குரான் மற்றும் ஹதீஸ்கள் மொழி பெயர்த்து தரப்பட்டுள்ளன ...

ஓரிரு நூல்கள் மட்டுமே தமிழில் மொழி பெயர்க்கப்பட்டுள்ளன
அவைகள்ஸஹிஹ் புஹாரி
ஸஹிஹ் முஸ்லிம்
சுனன் அபூதாவுத்
இப்னுமாஜா
ஹதீஸ் குத்தூசி
புலுகுல் மராம்
ரியாளுஸ் சாலிஹின்
ஹதீஸ் நவவி
முஆத்தா மாலிக்
அர்ரஹீக்குமுல் மக்தூம்
தாரமி
மற்றும் பல இஸ்லாமிய சட்டங்கள் புத்தகங்கள் இவைகள் அனைத்தும் இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்ய :

Hadeeslibrary.zip

No comments:

Post a Comment